Kursy i szkolenia

Ofertę naszych kursów adresujemy do osób chcących uzupełnić posiadaną wiedzę,
a także do tych, którzy szukają możliwości przekwalifikowania się zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Z naszych usług mogą korzystać wszyscy niezależnie od wieku, przyczyn powodujących potrzebę dokształcania się, miejsca zamieszkania, czy miejsca pracy. Doświadczenie w realizacji szkoleń i kursów przez naszą placówkę sięgają kilkunastu lat wstecz. Ośrodek podejmuje działania zgodne z orientacją rynkową – ukierunkowane na rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych uczestników kursów oraz ich w pełni zaspokajanie poprzez organizację szkoleń zgodnych ze zleceniem Klienta.

  •  Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia,
  •  Z nami zdobędziesz wymaganą wiedzę oraz uprawnienia, by stać się atrakcyjnym na rynku pracy – pracodawcy czekają na Ciebie,
  •  Posiadamy nowoczesną bazę szkoleniową,
  •  Wykładowcami są wysoko wykwalifikowani specjaliści – praktycy.
  •  Z nami zdobycie kwalifikacji jest proste i przyjemne!

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

                     

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia lub odnowień uprawnień bezpośrednio w siedzibie Klienta.
W sprawie szczegółowych ustaleń prosimy o kontakt z biurem telefonicznie pod numerem 91 43 161 00, 91 4282498 lub pocztą elektroniczną na adres kursy@zce.szczecin.pl